Årsmøtereferat for 2015

Bryggeriet pizza 11. Mars 2016

Det var 26 medlemmer til stedet, i tillegg til styret. Totalt 33.

 1. Åpning og konstituering:
  • Årsmøtet ble åpnet av formann Roar Olsen.
  • Valg av dirigent. Lars Ottar Halvorsen ble foreslått og valgt.
  • Valg av referent. Jonas Haugen ble foreslått og valgt.
  • Valg av to personer til å underskrive protokollen. Håkon Nordbø og Jarle Mosaker ble foreslått og valgt. Innkallingen ble godkjent.
 2. Årsberetning:
 3. Lars Krugerud leser årsberetningen høyt. Roar Olsen legger til litt om barneklatringen, samt et avsnitt om funkisgruppa som Katrine Smørsgård har skrevet. Årsberetningen ble godkjent.
 4. Regnskap:
 5. Kasserer Kevin Dring gikk gjennom regnskapet for 2015. Regnskapet viste balansen for 2015. Regnskapet ble godkjent. Budsjett for 2016 ble også godkjent.
 6. Innkomne forslag:
  • Roar leser gjennom forslag og innspill fra Haagen og Katrine.
  • Thor Inge er med på styremøter som sikkerhetsansvarlig, men er egentlig ikke medlem av styret.
  • Jubileumsfest 2016. Camilla Finholt gg Gøril Melhus Lie i festkomite.
  • Det ble også diskutert løst omkring klatreanlegg, men dette var ikke meldt på forhånd til styret.
 7. Valg:
 8. Det ble gjennomført valg i henhold til valgkomitéens innstillinger. Det nye styret består nå av følgene personer.
 

Styreleder: Roar Olsen (Ikke på valg i år)
Nestleder: Sven Arne Thorsen (Valgt for 2 år)
Kasserer: Kevin Dring (Valgt for 2 år)
Sikkerhetsansvarlig: Thor Inge Hansen (Valgt for 1 år)
Sekretær: Jonas Haugen (Valgt for 1 år)
Styremedlem 1: Jimmy Karlsen (Valgt for 1 år)
Styremedlem 2: Camilla Finholt (Valgt for 1 år)
Styremedlem 3: Andrea Tvera (Valgt for 1 år)