Bolter i det større bildet

I bladet Klatring #144 publiseres leserinnlegget ”Bolter i et større bilde” av Bjarte Vestøl. Dette leserinnlegget inneholder påstander og anklager rettet mot et medlem i Grenland klatreklubb og et medlem i Christiansand klatreklubb som under leserinnlegget navngis av...

Bolter og Hægefjell 2017

Mange fikk sikkert med seg boltedebatten fra Hægefjell som blusset opp før helgen. Vedlagt ligger rapport fra befaringen til Nils Rune Birkeland og Hansen 16.08.2017. Linker også videre til et åpent brev til Norges Klatreforbund signert både Christiansand Klatreklubb...

Årsmøte protokoll

Årsmøtereferat for 2015 Bryggeriet pizza 11. Mars 2016 Det var 26 medlemmer til stedet, i tillegg til styret. Totalt 33. Åpning og konstituering: Årsmøtet ble åpnet av formann Roar Olsen. Valg av dirigent. Lars Ottar Halvorsen ble foreslått og valgt. Valg av referent....