Under fanen klatreførere er det lagt inn skisser av følgende felt/delfelt som ikke står i Telemarksføreren:

  • Brønstadbukta
  • Gibraltar
  • Hemmelighetsveggen venstre
  • Lerstang venstre

Ligg gjerne inn kommentarer til rutene, forslag til grader osv.

Lars Krugerud