Klatrekurs og brattkort

Generell info

Grenland klatreklubb holder egne kurs for å ivareta sikkerheten på klubbklatringene og sikre at alle våre medlemmer til enhver tid innehar den nødvendige kompetansen. Kurset er ment for alle nye medlemmer som ikke har brattkort, eller kompetansen til å ta en brattkorttest. Kurs avholdes fortløpende når vi har nok deltakere. Hvis du er interessert i kurs, og i å delta på klubbklatringene, ta kontakt ved bruk av skjemaet nedenfor.
Våre kurs følger i hovedsak norges klatreforbund sin mal for «grunnkurs inne». Vi har likevel valgt å gjennomføre kursene med noen lokale tilpasninger.

 

Send mail til «grenlandklatreklubb@gmail.com»

Kursmal for grunnkurs inne i regi av GKK

Mål for kurset:
– Sette deltakerne i stand til å klatre innendørs på egenhånd
– Lære dem nok om sikringsteknikk og opptreden til å kunne ta vare på sin egen og medklatrernes sikkerhet.
– Bevisstgjøre deltagerne på den potensielle fare som er forbundet med klatring.
– Gjøre deltagerne godt skikket til å ta Brattkort.
– Stimulere gleden ved å bevege seg i en klatrevegg gjennom å gi en innføring i enkel klatreteknikk.

Kursbeskrivelse:
Klatring består av de to hovedområdene – bevegelse og håndverk. Dette kurset skal berøre begge områder, men tydelig vektlegge håndverket.
Håndverket er alt som har med sikringsrutiner, kjennskap til utstyr, valg og bruk av utstyr og taulagsarbeid. Kurset inneholder en innføring i klatreteknikk (bevegelse). Det skal under hele kurset være klatring tilpasset deltagernes nivå slik at de har overskudd til å jobbe med sikkerhet og håndverksmessige oppgaver.
Dette kurset vil for mange være deres første møte med klatring. Det er viktig at deltagerne får et positivt møte med sporten, og at det legges vekt på det grunnleggende håndverket.

Organisering:
Kurset består av flere moduler. Første modul vil foregå over 4 timer i en kveldsøkt. Her lærer deltakerene utstyret å kjenne og lærer seg å kunne sikre på topptau. Deltakerene kan nå komme på klubbklatringer og klatre på toptau. Etter en kort periode vil instruktøren samle gruppen og instruere i klatring på led. Instruktøren og deltakerene vurderer sammen når deltakeren er klar for å gå opp til «brattkorttesten». Hvis du selv mener at du innehar kompetansen til å ta en brattkorttest, så kan våre instruktører utføre dette fortløpende. Bestått prøve vil gi brattkort. Dette er en nasjonal standard. Du vil med andre ord kunne klatre på alle klatreanlegg i Norge.

Opptakskrav

Alder: Deltagere må ha fylt 13 år innen siste kursdag. Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke for å delta på kurset. Det er instruktørens oppgave å påse at deltagere har skriftlig samtykke fra foresatte.
Erfaring: Ingen.
Ferdighet: Normal fysisk form

Pris

900,- kr.

Dette dekker kursavgift, oppfølging av instruktør, eventuell leie av utstyr og medlemsavgift i GKK for inneværende år.

Noe ekstra utgifter kommer i forbindelse med utsteding av brattkort.

Andre nyttige linker

Full kursbeskrivelse av «grunnkurs inne»

For informasjon om brattkort (spesiellt brattkortvideoen), se brattkort.no